အရင်းအမြစ်များ

ဝင်ငွေနည်းသော စွမ်းအင်အကူအညီ

ငါတို့ တစ်ယောက်တည်း ဒီလောက်နည်းနည်းပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ အတူတူ ငါတို့ အများကြီး လုပ်နိုင်တယ်!

Helen Keller

Picture1.png

အိမ်ရာအကူအညီ NJ

NJ အိမ်ရာအရင်းအမြစ်

စင်တာ

ဝင်ငွေနည်းသော စွမ်းအင်အကူအညီ

NJ ဌာနခွဲ အိမ်ရာနှင့် အသိုင်းအဝိုင်း အရင်းအမြစ်များ

clean_water.jpg

NJ ဌာနခွဲ အိမ်ရာနှင့် အသိုင်းအဝိုင်း အရင်းအမြစ်များ

Businesswoman with Mask

COVID-19 အရေးပေါ်

အငှားအကူအညီ

Phase II စာရင်းသွင်းခြင်း။

NJ ဌာနခွဲ

ရပ်ရွာ  ရေးရာ

 Girl Painting with Brush

ရပ်ရွာရေးရာ  

& အရင်းအမြစ်စင်တာ

Keys To The New Place

အိမ်ရာအကူအညီ NJ

အိမ်ရာအကူအညီ NJ

© COPYRIGHT 2018 Triad Associates, ALL RIGHTS RESERVED