မန်ဖီးလ်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များအား အသိပေးချက်။

Mansfield တတ်နိုင်သောအိမ်ရာအစီအစဉ်သည် မြို့နယ်အိမ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် အိမ်ပိုင်ရှင်များထံမှ လျှောက်လွှာများကို ဝင်ငွေနည်းပြီး အလယ်အလတ်အထိ အိမ်ပြုပြင်ခြင်းချေးငွေအတွက် မြို့နယ်၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များ။

ချေးငွေအမျိုးအစားနှင့် စည်းမျဉ်းများ

 

ချေးငွေသည် ဆယ်နှစ်အတိုးမဲ့၊ ဆိုင်းငံ့ပေးချေသောချေးငွေဖြစ်ပြီး ခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းပြီးနောက် ပေးချေရမည့် အပေါင်ခံဖြင့် အာမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၅)နှစ် ပြည့်ပြီးနောက်၊ အပေါင်ခံချေးငွေ၏ 20% ကို လက်ကျန်ငါးနှစ်စီအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ခေါင်းစဉ်မလွှဲပါက ချေးငွေတစ်ခုလုံးကို ခွင့်လွှတ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပြုပြင်မှုများ

 

ပရိုဂရမ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုဒ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်မှု အမျိုးအစားများမှာ အမိုး၊ ရေပိုက်များ (ရေတွင်းများ အပါအဝင်)၊ အပူပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်၊ သန့်ရှင်းရေး ပိုက်ဆက်ခြင်း (မိလ္လာကန်စနစ် အပါအဝင်)၊ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များ၊ ခဲဆေးသုတ်ခြင်း၊ မိုးဒဏ်ခံခြင်း (ထပ်ခိုးအတွက် အကာအကွယ်၊ အပြင်နံရံနှင့် တွားသွားနေရာ၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ မုန်တိုင်းပြတင်းပေါက်များနှင့် မုန်တိုင်းတံခါးများကို အစားထိုးခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း။ ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများ အစားထိုးခြင်း။) အကြောင်းအရာများကို အဓိကစနစ်များဖြင့် ဦးစားပေးဖြေရှင်းသည်။  

 

အပိုပစ္စည်းများနှင့် အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းများသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။

အိမ်ပိုင်ရှင်အရည်အချင်းပြည့်မီမှု

 

အိမ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေး ချေးငွေအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီရန် လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအရည်အချင်းပြည့်မီမှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

 

· Owner Occupant (အချိန်ပြည့်နေထိုင်သူ) ဖြစ်ရမည်။

· အိမ်ခြံမြေအခွန်အခများ၊ HOA အခကြေးငွေများနှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

လက်ရှိဖြစ်ရမည်။

· အိမ်ပိုင်ရှင်နှင့် ရေဘေးအာမခံသည် တရားဝင်ဖြစ်ရမည် (လျှောက်ထားပါက)

· နှစ်စဉ်အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း ၀င်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေကန့်သတ်ချက်များ၏ 80% ထက်နည်းရမည်

(ဇယားကိုကြည့်ပါ)

HUD Mans.png

မန်ဖီးမြို့နယ်
အိမ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်

electrician.jpg
art.jpg