ကိပ်မေခရိုင်

ငှားရန် & ရောင်းရန်

အငှားအခွင့်အလမ်းများ

ပိုင်ဆိုင်မှု  အခွင့်အလမ်းများ

logo.jpg

သမုဒ္ဒရာမြို့
တတ်နိုင်တဲ့ဈေး
လက်ရှိ ရရှိနိုင်ပါပြီ။

Upper Twp. Logo.jpg

အထက်မြို့နယ်
တတ်နိုင်တဲ့ဈေး 
လက်ရှိ ရရှိနိုင်ပါပြီ။

 

2021 ဝင်ငွေ ကန့်သတ်ချက်များ

Region 6.png

 

အလယ်အလတ်ဝင်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 80 နှင့် 50 ရာခိုင်နှုန်းကြားဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေနည်းသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်။

အလွန်နိမ့်သော ၀င်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ဤထက်နည်းသည်။