ဘာလင်တန်ကောင်တီ

ငှားရန် & ရောင်းရန်

အငှားအခွင့်အလမ်းများ

Screen+Shot+2021-04-12+at+10.55.01+AM.jpg

ပိုင်ဆိုင်မှု  အခွင့်အလမ်းများ

logo.png
cinnaminson-welcome.jpg

သစ်ကြံပိုးခေါက်
တတ်နိုင်တဲ့ဈေး

 

Medford.jpg
 

2021 ဝင်ငွေ ကန့်သတ်ချက်များ

Region 5.png

 

အလယ်အလတ်ဝင်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 80 နှင့် 50 ရာခိုင်နှုန်းကြားဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေနည်းသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်။

အလွန်နိမ့်သော ၀င်ငွေသည် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ဤထက်နည်းသည်။